AMarkets App

AMarkets App

Aplikasi perdagangan terbaik

penilaian aplikasi

Peraturan untuk mendapatkan Status GOLD

Setiap pelanggan syarikat layak untuk mendapatkan status GOLD dan mengakses keistimewaan tambahan daripada AMarkets.

Syarat untuk mendapatkan status GOLD disenaraikan di bawah.

Terma dan Definisi

  • Baki — jumlah dana dalam akaun, tidak termasuk untung/rugi terapung semua posisi terbuka.
  • Ekuiti — baki tambah atau tolak sebarang untung atau rugi terapung pada operasi terbuka.
  • Jumlah dagangan — jumlah pusing ganti dagangan pada semua posisi dibuka dan ditutup dalam tempoh masa tertentu, dinyatakan dalam lot. Sebagai contoh, jika seorang peniaga membuka dan menutup 10 lot pada hari dagangan pertama, dan berdagang 15 lot lagi pada hari kedua, maka volum dagangan untuk dua hari akan menjadi 25 lot.
  • Tarikh pengesahan status Gold — hari ke-90 selepas penerimaan atau pembaharuan terakhir status GOLD.

 

Syarat untuk perolehan awal status Gold

Status Gold awal diberikan secara automatik selepas pelanggan memenuhi dua syarat berikut:

  1. Ekuiti akaun adalah sama dengan atau melebihi $20,000/€20,000;
  2. Jumlah volum semua transaksi pelanggan dengan AMarkets adalah sekurang-kurangnya 150 lot*.

Untuk mGOLDtikan bahawa status diberikan tepat pada masanya, sistem menyemak ekuiti pelanggan dan volum dagangan setiap hari (sekali sehari). Apabila mencapai status Gold, pelanggan akan menerima pemberitahuan di kawasan Peribadinya, melalui e-mel dan mesej tolak.

Status Gold diberikan selama 90 hari dan memberikan pelanggan akses kepada keistimewaan.

Keperluan untuk status Gold

Baki $20,000/€20,000
Jumlah dagangan 150 lot*
Tempoh 90 hari
Pembatalan status Jika dalam 90 hari terakhir selepas mendapat status Gold, volum dagangan adalah kurang daripada 100 lot* dan/atau baki akaun kurang daripada $20,000/€20,000 pada masa pengesahan status.

 

Syarat untuk mengekalkan status Gold

Untuk mengekalkan status Gold, pelanggan mesti, dalam masa 90 hari dari tarikh penerimaannya:

  1. Lengkapkan pusing ganti dagangan sebanyak 100 lot*
  2. Ekuiti akaun mestilah sekurang-kurangnya $20,000/€20,000 pada masa pengesahan.

Jika pelanggan memenuhi kedua-dua syarat, status GOLD akan dilanjutkan untuk 90 hari seterusnya.

Jika satu atau kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi, pelanggan kehilangan keistimewaan status GOLD. Untuk menuntut semula status GOLD, pelanggan mesti memenuhi syarat seperti yang dinyatakan di atas, iaitu, mencapai volum dagangan sebanyak 100 lot dan mempunyai baki akaun sekurang-kurangnya $20,000/€20,000.

*Pengiraan volum dagangan termasuk instrumen berikut:

  1. Pasangan mata wang (FX), logam dan komoditi.
  2. Indeks dalam nisbah 20:1, di mana 20 lot pada mana-mana indeks adalah sama dengan satu lot pada pasangan mata wang atau logam.

**Bonus dagangan dan kredit tidak termasuk dalam pengiraan ekuiti.
 

info@amarkets.com
Date of Last Revision 23/02/2024
AMarkets LLC registered in the Cook Islands with registration number LLC14486/2023