AMarkets App

AMarkets App

The best trading app

The best trading app

ratings of app
Download

Rumusan akaun

Account Comparison
Initial deposit
Leverage
Order volume
Spread
Commission
Stop Out level
Account Currency
F
Fixed
Pelaksanaan segera/Pelaksanaan Pasaran
$100/€100
Sehingga 1:3000 1
Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01
Tetap 3 pip 2
- 3
20%
USD, EUR
E
ECN
Pelaksanaan Pasaran
$200/€200
Hingga 1:3000 1
Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01
Terapung dari 0 pip
$2.5 / €2.5 per 1 lot per side 2
40%
USD, EUR
S
Standard Yang Terbaik Untuk Permulaan
Pelaksanaan segera/Pelaksanaan Pasaran
$100/€100
Sehingga 1:3000 1
Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01
Terapung dari 1.3 pips
- 2
20%
USD, EUR
Account Comparison
F
Fixed
E
ECN
Initial deposit Leverage Order volume Spread Commission Stop Out level Account Currency
$100/€100 Sehingga 1:3000 1 Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 Tetap 3 pip 2 - 3 20% USD, EUR
$200/€200 Hingga 1:3000 1 Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 Terapung dari 0 pip $2.5 / €2.5 per 1 lot per side 2 40% USD, EUR
$100/€100 Sehingga 1:3000 1 Dari 0.01 hingga 100 lot dengan langkah 0.01 Terapung dari 1.3 pips - 2 20% USD, EUR