AMarkets Membatalkan Komisen pada Deposit dan Pengeluaran

29 April 2021

  • AMarkets akan membayar balik komisen deposit, yang dikenakan oleh sebarang sistem pembayaran, tak kira jumlah deposit!*
  • AMarkets juga menawarkan pengeluaran bebas-komisen sekali pada setiap hari Rabu yang kedua pada bulan itu. Terma dan syarat.

Pampasan boleh didapati sebulan sekali, setiap hari Rabu yang kedua.

*Jika anda belum menerima pembayaran pampasan, sila hubungi pengurus akaun peribadi anda atau sokongan pelanggan: finance@amarkets.org atau info@amarkets.org. Sediakan nama, nombor akaun atau wallet anda, tarikh permintaan deposit dan jumlah deposit.

Terms and Conditions:

  • Pampasan boleh didapati sebulan sekali, setiap hari Rabu yang kedua.
  • Hanya untuk pengeluaran tunggal.
  • Jumlah pemindahan tidak terhad dalam USD/EUR.
  • Tertakluk kepada semua sistem pembayaran yang ditawarkan oleh Syarikat.