AMarkets App

AMarkets App

Aplikasi perdagangan terbaik

penilaian aplikasi

150% bonus

21 April 2023

 • Jumlah maksimum dana bonus bagi setiap pelanggan — $10,000.
 • Tiada had untuk jumlah deposit.
 • Untuk mengaktifkan bonus, sila hubungi pegawai sokongan pelanggan.
 • Tawaran ini sah untuk akaun Standard dan Fixed dalam MetaTrader 4.
 • Bonus menyediakan jumlah dana tambahan yang tersedia untuk berdagang (iaitu untuk membuka posisi baru dan mengekalkan keperluan margin untuk posisi tersebut).
 • Bonus tidak boleh digunakan untuk menampung kerugian perdagangan.
 • Bonus dipaparkan dalam ruang “Kredit” dalam platform MetaTrader.
 • Bonus tidak akan diterima untuk pemindahan dalaman antara akaun pelanggan.
 • Anda boleh mengeluarkan keuntungan daripada akaun pada bila-bila masa tanpa sebarang sekatan.
 • Dana bonus akan tersedia untuk pengeluaran selepas pusing ganti (turnover) perdagangan yang diperlukan telah dijana mengikut formula: jumlah bonus / USD 3. Iaitu, USD 3 bagi setiap lot standard. Sebagai contoh, anda deposit USD 300. Untuk mengeluarkan bonus anda, anda perlu menjana pusing ganti perdagangan sebanyak 100 lot.
 • Hanya posisi yang ditutup diambil kira semasa mengira pusing ganti perdagangan. Had minimum untuk dagangan ialah 3 pip.
 • Hanya dagangan baru diambil kira dalam pengiraan pusing ganti. Sejarah akaun perdagangan tidak menjejaskan pengiraan pusing ganti.
 • Pusing ganti perdagangan yang diperlukan untuk pengeluaran bonus dikira hanya berdasarkan pada perdagangan Forex.
 • Jika ekuiti akaun anda menjadi kurang daripada atau sama dengan jumlah bonus, bonus akan dibatalkan.
 • Jika beberapa deposit telah dilaksanakan, pusing ganti perdagangan yang diperlukan akan dikira untuk setiap deposit secara berasingan, mengikut turutan deposit.
 • Apabila keperluan bonus yang diterangkan telah dipenuhi, ia akan dipindahkan secara automatik dari ruang “Kredit” ke ruang “Baki”.
 • Bonus untuk tempoh pelaporan akan dibatalkan jika pelanggan mengeluarkan deposit permulaannya secara penuh atau separa, dari bonus yang telah dikira dan dinyatakan di atas.
 • Tawaran ini tidak boleh menjadi kumulatif dengan bonus dan promosi AMarkets yang lain.
 • Tiada had masa untuk memenuhi syarat dan mengeluarkan bonus. Jika tiada transaksi perdagangan yang dilakukan pada akaun perdagangan dalam tempoh masa 30 hari kalendar yang lepas, bonus akan dibatalkan.
 • Jika aktiviti penipuan dengan dana kredit telah dikesan, Syarikat berhak menyekat akaun perdagangan pelanggan dan menghapus kira semua pembayaran bonus daripada akaun perdagangan tanpa pemberitahuan dan penjelasan terlebih dahulu.