Pengawalan

AMarkets adalah ahli International Financial Commission sejak tahun 2013

The Financial Commission adalah organisasi pengawalseliaan-sendiri dan badan penyelesaian masalah luar, yang merupakan suatu alternatif kepada proses penyelesaian pertikaian pengundangan dan pengawalan di pasaran kewangan.

Kualiti Pelaksanaan Pesanan yang Diaudit

Kualiti pelaksanaan AMarkets diaudit setiap bulan oleh pihak ketiga yang bebas – Verify My Trade, untuk mengesahkan pematuhan kami dengan piawaian pelaksanaan yang terbaik. Untuk mengekalkan pensijilan tersebut, AMarkets dikehendaki menyerahkan 5,000 dagangan sebulan untuk analisis perbandingan terhadap pembekal kecairan tahap pertama. Untuk melihat keputusan audit terkini, sila klik di sini.

Keputusan Financial Commission mengenai anggotanya adalah tetap. Sekiranya sesebuah Syarikat enggan mematuhi suatu arahan dari Financial Commission dan menyediakan pampasan kepada seseorang pelanggan, ia akan dikecualikan daripada menjadi ahli Financial Commission dan pampasan kepada pelanggan akan dibayar daripada Dana Pampasan Comission.

Setiap pelanggan AMarket akan dijamin perlindungan insurans
sehingga 20 000 EUR untuk setiap tuntutan.

АMarkets Ltd.

Didaftar oleh Financial Services Authority (FSA) of Saint Vincent di bawah nombor 22567 IBC 2015

AMarkets App

AMarkets App

Free trading app for Android

Free trading app for iOS

ratings of app